Vranja jama

Vranja jama


Vranja jama: Teja je pazila od spodaj in sporočala proste smeri

Teja je pazila od spodaj in sporočala proste smeri


Vranja jama


Vranja jama


Vranja jama


Vranja jama: Tamle not je bila kontrolna točka

Tamle not je bila kontrolna točka


Vranja jama


Vranja jama


Vranja jama


Vranja jama: Malo kondiciranja :)

Malo kondiciranja :)


1 2 3 4 5 6