Vranja jama

Vranja jama

Tudi oprema morabiti pravilno nameščena


Vranja jama

Pravilno prepenjanje v sidriščih,je pogoj za varno pot v brezna foto:viko


1 ... 3 4 5 6