JD Logatec je bilo ustanovljeno 1. maja 1957 leta, vendar pa lahko upravičeno trdimo, da je bilo na logaškem jamarstvo živo že veliko prej.
Leta 1886 se je akcije W.Puticka v Gradišnico pri Logatcu udeleležil tudi domačin Gostiša. Izredno aktivna pa je bila pred II. svetovno vojno logaška podružnica DZRJL-Matica, ki jo je vodil Ivan Dolar. Največji uspeh te skupine, ki so jo poleg Dolarja sestavljali izključno logatčani, je bilo odkritje končnih delov Križne jame pri Ložu .
V obdobju po drugi svetovni vojni so se nekateri člani ponovno zbrali in neformalno organizirani raziskovali jame v okolici Logatca. Tako so raziskovali vse do leta 1957, ko je prišlo do organiziranja JD Logatec.
Leta 1962 so člani društva odkrili Logaško jamo (globoka 80m, dolga 400m), v katero prirejamo vsako leto - od začetka sedemdesetih pa do danes - spuste za javnost. Med pomembnejšimi so bile tudi akcije v Habečkov brezen in Jazben.
Člani so se udeleževali tudi akcij DZRJS, IZRK v Pološki jami, odkrili Borisov dihalnik, nadaljevanje v Šemonovem breznu, Turkovi jami, raziskovali brezna na Ledeniški poti na Hrušici, brezna na Leupah itd.. V obdobju od leta 1964 do 1969 je bila zgrajena tudi jamarska koča.
Med največje uspehe sodi odkritje reke Reke v Kačni jami pri Divači leta 1972. V Kačni jami je bilo tako odkritih 1000m novih rovov, tem pa se pridružuje še nadaljnih 1500m v 90. letih.
Leta 1979 smo začeli z raziskavami v Veliki ledeni jami v Paradani, kjer smo do danes prodrli okoli 600m globoko.

Poleg raziskovanja na domačih tleh so člani društva raziskovali oz. bili udeleženi pri odpravah v tujino: Črna Gora, Avstrija, Poljska, Francija, Rusija, Kitajska.

Bogata dediščina nas seveda ni zaustavila in tako še naprej preganjamo Putickovega duha po jamah dežele Kranjske.