Srečanje članov Jamarske Zveze Slovenije in občni zbor JZS

Srečanje članov Jamarske Zveze Slovenije in občni zbor JZS

Milan - povezovalec programa


Srečanje članov Jamarske Zveze Slovenije in občni zbor JZS

Pozdravni govor našega predsednika


Srečanje članov Jamarske Zveze Slovenije in občni zbor JZS

Tudi Župan Občine Logatec je pozdravil vse prisotne


Srečanje članov Jamarske Zveze Slovenije in občni zbor JZS

Logaški oktet


Srečanje članov Jamarske Zveze Slovenije in občni zbor JZS

Podelitev priznanj


1