Vaja reševanja Lokev 2012

Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Priprave na odhod proti kraju nesreče


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Ponesrečenec-utopljenec med pripravo na transport v nosila


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Ponesrečenec-utopljenec med pripravo na transport v nosila


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Ponesrečenec-utopljenec med pripravo na transport v nosila


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Ponesrečenec-utopljenec med pripravo na transport v nosila


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Ponesrečenec-utopljenec med pripravo na transport v nosila


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Ponesrečenec že pripravljen na transport


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Prva predaja ponesrečenca - Nujni medicinski pomoči


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

Pomoč pri nudenju prve pomoči utoplencu


Vaja reševanja Lokev 2012: Vaja Lokev 2012

Vaja Lokev 2012

No pa ga dejmo


1 2